Julen har bragt velsignet bud. Sådan lyder den kendte salme af samme navn. Dog er det ikke alle børn forundt at sjunge, som det ligeledes hedder. Af forskellige grunde er familier, især ved juletid, nødstedte. Der kan være alskens grunde til dette. Fælles for dem alle er dog, at de på den ene eller anden måde er afhængige af bidragsydere. Sidstnævnte kan ydermere være lønnet eller ulønnet.

Der findes dog også et tredje alternativ.

Tag børnepasning, eksempelvis. Via en kommunal tilskudsordning, tilbydes familier likviditet. I kraft heraf, råder de over et beløb til at hyre en privat plejer, som det eksempelvis annonceres i følgende opslag: https://pasningogskole.kk.dk/opslagstavlen/lder-der-s-ger-b-rnepasser/vi-er-en-unge-famillie-der-ofte-har-bruge-en-t. Ved det lønnede arbejde undgår yderen tillige at stå i et ulige forhold til modtageren, da lønnen sikrer en vis gensidighed i foretagendet.

Gældsfri gaver

For de af dem, der ikke kan tilbyde modydelser, værende det i form af kapital eller naturalier, er der også et andet alternativ. Endskønt det er årstidsbestemt, indvarsler juletiden lykkeligvis almisser til de hårdt nødstedte. Forskellige frivillige organisationer, mestendels i det kirkelige regi, tilbyder en gældsfri hjælp, som det eksempelvis påpeges i følgende artikel https://www.dagens.dk/forbrug/julen-burde-vaere-glaedernes-tid-men-er-haard-mange.

Dette foranstaltes uden et forudgående depositum, pantsætning eller lignende krav. Der er derved tale om en fordringsløs gave.
Ville man tilmed anlægge en protestantisk tolkning (og folkekirken er trods alt luthersk-evangelisk), kunne det hævdes, at der tilmed er tale om en gave der ikke kan gengældes, men blot accepteres. Trods kirkeskatten, kan folkekirken her tjene til eksempel på en gældsfri gave. Når der tilbydes hjælp, kan det derfor være betimeligt, at holde sig idealet om gaver for øje. Frivillig arbejde kan, i tilsvarende grad som det lønnede, betragtes som beroende på gensidighed mellem modtager og yder, hvis de tænkes som værende hinanden afhængig. Ingen gavernes fest uden hjertets medvirken.